ΔιεΥθυνση

ΡαβινΕ 24 – ΚολωνΑκι

1ος όροφος
(έναντι Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ)

τηλεφωνα

+30 210 7230220
+30 693 2346044
(για έκτακτες περιπτώσεις)

ΖΗΤΗΣTΕ ΜΑΣ ΜΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

WordPress Lightbox Plugin